Gía bán:Thương lượng

Bán Đèn Moving head 575 (China)-HÀNG ĐÃ BÁN

Bán Đèn Moving head 575 (China) Còn mới 85%---HÀNG ĐÃ BÁN -BH:06 tháng Còn đúng 04 Con,mua nhiều sẽ giảm giá.

Đăng lúc: 01-12-2015 12:31:00 PM | Đã xem: 607 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thiết bị đã qua sử dụng , Ánh sáng
Gía bán: LH

BÁN 04 Con MOVING HEAD 250 (Japan)--HÀNG ĐÃ BÁN

BÁN 04 Con MOVING HEAD 250 (Japan)- Mới 80%.---HÀNG ĐÃ BÁN HÀNG ĐÃ BÁN.

Đăng lúc: 21-10-2014 01:12:30 PM | Đã xem: 691 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thiết bị đã qua sử dụng , Ánh sáng
Gía bán:2.500.000đ/Con

BÁN ĐÈN MOVING HEAD 575 SÂN KHẤU (CHINA)-BẢO- HÀNG ĐÃ BÁN

Bán Đèn MOVINGHEAD 575 BÓNG SENON---HÀNG ĐÃ BÁN MỚI 80% (CHINA)-BẢO HÀNH:06 THÁNG-0 BH BÓNG ĐÈN.

Đăng lúc: 09-10-2014 08:12:13 AM | Đã xem: 801 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thiết bị đã qua sử dụng , Ánh sáng
Gía bán:LH

BÁN: Đèn Pholo sân khấu-SK 1200W (ĐÃ BÁN)

BÁN: Đèn Pholo sân khấu-SK i 1200W(ĐÃ BÁN)

Đăng lúc: 09-10-2014 07:43:09 AM | Đã xem: 674 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thiết bị đã qua sử dụng , Ánh sáng