LH: 0919855366-0967.855366

Bán đàn Organ Yamaha Psr-S710(japan/Indo) -BH:06 tháng

Bán đàn Organ Yamaha Psr-S710(japan/Indo) -BH:06 tháng

Đăng lúc: 13-11-2017 11:00:46 PM | Đã xem: 361 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thiết bị đã qua sử dụng , Nhạc cụ
LH: 0919855366-0967.855366

BÁN ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR-640 (JAPAN/INDO)-HÀNG ĐÃ BÁN

BÁN ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR-640 (JAPAN/INDO)-HÀNG ĐÃ BÁN

Đăng lúc: 11-07-2017 11:12:48 PM | Đã xem: 281 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thiết bị đã qua sử dụng , Nhạc cụ
Gía bán:3.900.000đ

Bán đàn Organ Yamaha PSR VN-300 (mới 95%) HÀNG MỚI VỀ

Bán đàn Organ Yamaha PSR VN-300(mới 95%) HÀNG MỚI VỀ

Đăng lúc: 23-09-2015 03:50:04 AM | Đã xem: 486 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thiết bị đã qua sử dụng , Nhạc cụ
Gía bán:Xin Alo

Bán đàn Organ Yamaha PSR S-500 ĐỌC USB (SX:Yamaha)Mới 95% (HÀNG ĐÃ BÁN)

Bán đàn Organ Yamaha PSR S-500 ĐỌC USB (SX:Yamaha)Mới 95% (HÀNG ĐÃ BÁN)

Đăng lúc: 26-08-2015 04:53:42 AM | Đã xem: 1185 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thiết bị đã qua sử dụng , Nhạc cụ
Gía bán:LH

Bán đàn Organ Yamaha PSR 1100 (Japan/Indo)-mới 90%-BH:1năm.(HÀNG ĐÃ BÁN)

Bán đàn Organ Yamaha PSR 1100 (Japan/Indo)-mới 90%-BH:1năm.(HÀNG ĐÃ BÁN)

Đăng lúc: 23-08-2015 10:48:28 PM | Đã xem: 896 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thiết bị đã qua sử dụng , Nhạc cụ
Gía bán:LIÊN HỆ

Bán đàn Organ Yamaha PSR-2000(SX:Japan/Indo)-mới 90% ĐỌC USB. (HÀNG ĐÃ BÁN)

Bán đàn Organ Yamaha PSR-2000 ĐỌC USB (SX:Japan/Indo)-mới 90% (HÀNG ĐÃ BÁN) Bảo hành:12 tháng.

Đăng lúc: 06-07-2015 10:04:32 PM | Đã xem: 1936 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thiết bị đã qua sử dụng , Nhạc cụ
Gía bán: Phải chăng.

Bán Organ Yamaha PSR-550(Đã chuyển đọc USB) - mới 95% -Đã bán

Bán Organ Yamaha PSR-550(Đã chuyển đọc USB) ) mới 95%-Đã bán

Đăng lúc: 05-05-2015 12:20:22 AM | Đã xem: 1621 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thiết bị đã qua sử dụng , Nhạc cụ
Gía bán :LH  0919.855366

Bán đàn Organ Yamaha Psr-2100 (HÀNG ĐÃ BÁN)

Bán đàn Organ Yamaha Psr-2100 - (HÀNG ĐÃ BÁN) Mới 95%-BH:12 Tháng.

Đăng lúc: 20-04-2015 10:53:55 PM | Đã xem: 1243 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thiết bị đã qua sử dụng , Nhạc cụ
Gía bán:LH :0919.855366

BÁN ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR-S700 (SX:JAPAN/INDONESIA) HÀNG ĐÃ BÁN

BÁN ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR-S700- (HÀNG ĐÃ BÁN) SX: JAPAN/INDONESIA(MỚI 95%) Kèm theo Adaptor chính hãng. BH: 12 Tháng.

Đăng lúc: 10-10-2014 09:59:07 PM | Đã xem: 822 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thiết bị đã qua sử dụng , Nhạc cụ
BÁN ĐÀN PIANO ĐIỆN TỬ CASIO CPS-7(JAPAN)-BẢO HÀNH:12 THÁNG.

BÁN ĐÀN PIANO ĐIỆN TỬ CASIO CPS-7(JAPAN)-BẢO HÀNH:12 THÁNG.

BÁN ĐÀN PIANO ĐIỆN TỬ CASIO CPS-7(JAPAN) MỚI 90%.-BẢO HÀNH:12 THÁNG.

Đăng lúc: 09-10-2014 12:06:22 AM | Đã xem: 1001 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thiết bị đã qua sử dụng , Nhạc cụ