Đăng lúc: 15-12-2014 01:30:43 PM | Đã xem: 306 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức sự kiện
Đăng lúc: 15-12-2014 01:27:32 PM | Đã xem: 341 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức sự kiện
THỰC HIỆN TẠI VĨNH TÂN-TÂN PHONG-BÌNH THUẬN.

CHO THUÊ ÂM THANH,ÁNH SÁNG,SÂN KHẤU VÀ DÀN NHẠC TẠI TẬP ĐOÀN THÔNG THUẬN -BÌNH THUẬN.

CHO THUÊ ÂM THANH,ÁNH SÁNG,SÂN KHẤU VÀ DÀN NHẠC làm "Lễ Hội thao-Văn nghệ: Chào Mừng 15 Năm Ngày Thành lập Tập đoàn Thông Thuận"-BÌNH THUẬN.

Đăng lúc: 21-07-2014 05:53:50 AM | Đã xem: 409 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức sự kiện
Thực hiện tại Vĩnh Tân-Tân Phong-Bình Thuận.

CHO THUÊ ÂM THANH,ÁNH SÁNG,SÂN KHẤU VÀ DÀN NHẠC TẠI BÌNH THUẬN.

CHO THUÊ ÂM THANH,ÁNH SÁNG,SÂN KHẤU VÀ DÀN NHẠC làm "Lễ Hội Thao -Văn nghệ: Chào Mừng 15 Năm Ngày Thành Lập Tập đoàn Thông Thuận"-BÌNH THUẬN.

Đăng lúc: 21-07-2014 05:46:11 AM | Đã xem: 498 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức sự kiện
Tại Phú Thọ -Ninh Thuận.

Cho thuê âm thanh Karaoke C.Ty giống Thủy sản Grobest

Cho thuê âm thanh Karaoke C.Ty giống Thủy sản Grobest

Đăng lúc: 12-07-2014 05:10:51 AM | Đã xem: 326 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức sự kiện
Thy Anh cho thuê Âm thanh,Ánh sáng phục vụ Party Happy Bỉthday.

Dàn nhạc Plamenco và Ca sĩ Philippin tại sân khấu Resot SGNC-NT

Dàn nhạc Plamenco và Ca sĩ Philippin tại sân khấu Resot SGNC-NT

Đăng lúc: 12-07-2014 04:03:21 AM | Đã xem: 330 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức sự kiện
Ban Nhạc Plamenco và Ca sĩ Philippin biểu diễn phục vụ.

Party Happy Bỉthday tại Resot Sài gòn Ninh Chữ-NT

Party Happy Bỉthday tại Resot Sài gòn Ninh Chữ-NT Ban Nhạc Plamenco và Ca sĩ Philippin biểu diễn phục vụ.

Đăng lúc: 12-07-2014 03:40:02 AM | Đã xem: 333 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức sự kiện
Tại Quãng trường 16/4-Ninh Thuận.

Hệ thống Âm thanh,ánh sáng phục vụ CT Ca nhạc khai mạc FESTIVAL biển 2011

Hệ thống Âm thanh,ánh sáng phục vụ CT Ca nhạc khai mạc FESTIVAL biển 2011

Đăng lúc: 04-07-2014 09:55:56 AM | Đã xem: 374 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức sự kiện
.

HT Âm thanh,Ánh sáng ,Sân khấu và dàn nhạc tại C.Ty may Tiến Thuận-NT

HT Âm thanh,Ánh sáng ,sân khấu và dàn nhạc tại C.Ty may Tiến Thuận-NT Nhân ngày SN BÁC, 60 năm chiến thắng Đ.Biên và Hát về chủ quyền Biển Đảo "Trường Sa,Hoàng Sa" ?

Đăng lúc: 02-07-2014 10:43:29 AM | Đã xem: 389 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức sự kiện
HT Âm thanh,Ánh sáng và dàn nhạc tại C.Ty may Tiến Thuận-NT

HT Âm thanh,Ánh sáng và dàn nhạc tại C.Ty may Tiến Thuận-NT

HT Âm thanh,Ánh sáng và dàn nhạc tại C.Ty may Tiến Thuận-NT

Đăng lúc: 02-07-2014 10:39:39 AM | Đã xem: 345 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức sự kiện
Phát lệnh đ/thổ Khu du lịch Núi Chúa-Vĩnh hy-NT

Phát lệnh đ/thổ Khu du lịch Núi Chúa.

Phát lệnh đ/thổ Khu du lịch Núi Chúa.-Vĩnh hy-NT

Đăng lúc: 26-06-2014 05:39:19 AM | Đã xem: 352 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức sự kiện
Quang cảnh các đ/c lãnh đạo trong buổi lễ k/công Nhà hát San hô.biể Binh sơn -NT

Quang cảnh các đ/c lãnh đạo trong buổi lễ k/công Nhà hát San hô.

Quang cảnh các đ/c lãnh đạo trong buổi lễ k/công Nhà hát San hô.

Đăng lúc: 26-06-2014 05:34:55 AM | Đã xem: 439 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức sự kiện
Đ/c Võ Đại phát lệnh K/công Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Núi chúa-Vĩnh Hy-NT

Đ/c Võ Đại phát lệnh K/công Khu du lịch Núi chúa-Vĩnh Hy.

Đ/c Võ Đại P.Chủ tịch Tỉnh phát lệnh K/công Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Núi chúa-Vĩnh Hy-NT

Đăng lúc: 26-06-2014 05:30:49 AM | Đã xem: 314 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức sự kiện
Phát lệnh động thổ Nhà hát San hô-Biển Bình sơn-NT

Phát lệnh động thổ Nhà hát San hô

Phát lệnh động thổ Nhà hát San hô-Biển Bình sơn-NT

Đăng lúc: 26-06-2014 05:26:01 AM | Đã xem: 333 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức sự kiện
Các đồng chí trong bổi khởi công Nhà hát San hô-Biển Bình sơn-NT

Các đồng chí trong buổi khởi công Nhà hát San hô

Các đồng chí Lãnh đạo trong buổi khởi công Nhà hát San hô -Biển Bình sơn-NT

Đăng lúc: 26-06-2014 05:21:29 AM | Đã xem: 408 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức sự kiện
Các đồng lãnh đạo trong buổi khởi công Nhà hát San hô-Biển Bình sơn-NT

Các đồng lãnh đạo trong buổi khởi công Nhà hát San hô

Các đồng lãnh đạo trong buổi khởi công Nhà hát San hô -Biển Bình sơn-NT

Đăng lúc: 26-06-2014 05:18:13 AM | Đã xem: 342 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức sự kiện
Âm thanh,ánh sáng phục vụ "Festival Biển" tại Quãng trường 16/4-NT

Âm thanh,ánh sáng phục vụ "Festival Biển" tại Quãng trường 16/4-NT

Âm thanh,ánh sáng phục vụ "Festival Biển" tại Quãng trường 16/4-NT

Đăng lúc: 25-06-2014 09:58:00 AM | Đã xem: 354 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức sự kiện
Tại Quãng trường 16/4-Ninh Thuận.

Âm thanh phục vụ hoat cảnh"Kỷ niệm ngày GP Ninh Thuận"

Âm thanh phục vụ hoat cảnh"Kỷ niệm ngày GP Ninh Thuận". Biểu diễn buổi sáng tại quãng trường 16/4-NT

Đăng lúc: 25-06-2014 09:52:53 AM | Đã xem: 398 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức sự kiện

CÁC SHOW DIỄN(âm thanh-ánh sáng-sân khấu) ĐÃ THỰC HIỆN:

CÁC SHOW DIỄN(âm thanh-ánh sáng-sân khấu) ĐÃ THỰC HIỆN:

Đăng lúc: 25-06-2014 09:32:25 AM | Đã xem: 424 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức sự kiện
Ngày hội Internet thực hiện tại Thư viện Tỉnh NT

Ngày hội Internet thực hiện tại Thư viện Tỉnh NT

Ngày hội Internet thực hiện tại Thư viện Tỉnh NT

Đăng lúc: 24-06-2014 11:53:03 AM | Đã xem: 321 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổ chức sự kiện
  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau