BÁN :Guitar SOLO

Gía bán: 1.100.000-1.450.000đ

Gía bán: 1.100.000-1.450.000đ

Guitar SOLO (VN) nhiều màu sắtc.
Guitar SOLO Dành chơi âm thanh khếch đại,chơi bè chính trong dàn nhạc,
nhiều màu sắtc và đặc biệt là màu rìa, Có 21 phím-23 phím./..