Đèn Stoble ligh 1500

Gía bán:Liên hệ

Gía bán:Liên hệ

Đèn Stoble ligh 1500W.Đèn Ma sân khấu./.
Đèn Stoble ligh 1500W-CS 1500W, gọi là đèn sân khấu( đèn ma,)
Chỉnh được cường độ ánh sáng,tốc độ ánh sáng,đánh cho nhạc
Dance,Díco.....hiệu quả./.